2020. 11. 28.  
LIST  MODIFY  DELETE  WRITE  REPLY 
   제목: [비콘]2016년 10월 후원내역
글쓴이: 비콘  날짜: 2016.12.27 09:57   조회: 19143
 

행복하세요. 비콘입니다.

아래 10월 후원에 대한 보고를 올리겠습니다.

 

10월 후원금 수익 1,262,560

 

* 정기후원자 : 1,232,560

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,()해밀, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

 

* 비정기후원자: 30,000

0

 

* 후원금 사용내역 : 814,395

9CMS사용료/수수료- 56,925

9월 전기요금 -757,470

 

LIST  MODIFY  DELETE  WRITE  REPLY 

전체글 목록
155   [대구위니스] 2017년 10월 대구위니스 후원내역  대구위니스2017.11.036962
154   [비콘] 2017년 9월 후원내역  benest2017.10.208483
153   [B.M센터] 2017년 9월 후원내역   베네스트마..2017.10.118549
152   [수성베네스트]2017년 9월 후원내역입니다.  수성베네스..2017.10.116409
151   [대구위니스]2017년9월 후원내역  대구위니스2017.10.107118
150   [비콘] 7월, 8월 후원내역  benest2017.09.149999
149   [대구위니스] 2017년8월 후원내역  대구위니스2017.09.119244
148   [B.M센터] 2017년 8월 후원내역   베네스트마..2017.09.099950
147   [수성베네스트] 8월 후원내역입니다.  수성베네스..2017.09.089922
146   [법인 후원팀] 2017년 상반기 법인 전체 후원금 내역   benest2017.09.079541
145   <베네스트> 2분기 후원내역  benest2017.08.249926
144   <베네스트> 1분기 후원내역  benest2017.08.2410011
143   [수성베네스트] 7월 후원내역입니다.  수성베네스..2017.08.2211082
142   [대구위니스]2017년7월 후원내역  대구위니스2017.08.109680
141   [B.M센터] 2017년 7월 후원내역   베네스트마..2017.08.0111985
140   [수성베네스트] 6월 후원내역  benest2017.07.1012102
139   [비콘] 5월, 6월 후원내역   benest2017.07.0913858
138   [대구위니스]2017년6월 후원내역  대구위니스2017.07.0410386
137   [B.M센터] 2017년 6월 후원내역   benest2017.07.0312419
136   [대구위니스]2016년5월 후원내역  대구위니스2017.06.2910783
135   [B.M센터] 2017년 5월 후원내역  benest2017.06.0712590
134   [수성베네스트]5월 후원내역입니다.  수성베네스..2017.06.0510947
133   대구위니스 2017년 4월 후원금내역  대구위니스2017.05.1212838
132   [수성베네스트]4월 후원내역입니다.  수성베네스..2017.05.1012224
131   [B.M센터] 2017년 4월 후원내역   benest2017.05.0415015
RELOAD WRITE
[1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]


 
오늘 62
어제 168
전체 454981