2018. 05. 25.  
LIST  MODIFY  DELETE  WRITE  REPLY 
   제목: [대구위니스]2017년11월 후원내역
글쓴이: 대구위니스  날짜: 2017.12.05 11:12   조회: 3336
 

<2017년 11월 대구위니스 후원내역>

 

 

- 총 계 : 783,700원

 

- 지정후원 : 763,700원

 

- 비지정후원 : 20,000원

 

 

 

- 지정후원자 33명

 

 

구○안,구○진,권○형,김○헌,김○순,김○희,김○석,박○욱,배○락,서○원,서○연,서○표,송○조,심○영,오○철,오○석,윤○형,은○준,이○엽,이○희,이○신,이○민,이○빈,이○화,이○곤,이○수,임○식,전○택,정○경,정○옥,조○로,최○관,해○빈,황○선

 

 

 

 

- 비지정후원자 1명

 

 

정○옥

 

 

후원금 지출 : 800,500원

 

- 기타운영비 : 800,000원

 

- 수용비 및 수수료 : 500원

LIST  MODIFY  DELETE  WRITE  REPLY 

전체글 목록
232   [대구위니스]2018년 4월 후원내역입니다.   대구위니스2018.05.10783
231   [B.M센터] 2018년 4월 후원내역   베네스트마..2018.05.071309
230   [수성베네스트] 2018년 4월 후원내역입니다.  수성베네스..2018.05.041299
229   [수성베네스트] 2018년 3월 후원내역입니다.  수성베네스..2018.04.111687
228   [비콘] 2018년 3월 후원내역  비콘2018.04.102084
227   [B.M센터] 2018년 3월 후원내역   베네스트마..2018.04.061949
226   [대구위니스] 2018년 3월 대구위니스 후원내역   benest2018.04.031565
225   [대구위니스]2018년 2월 대구위니스 후원내역  benest2018.03.081752
224   [수성베네스트] 2월 후원내역입니다.  수성베네스..2018.03.082179
223   [비콘] 2018년 2월 비콘 후원내역  비콘2018.03.072702
222   [B.M센터] 2018년 2월 후원내역   베네스트마..2018.03.062397
221   [비콘] 2018년 1월 비콘 후원내역  비콘2018.02.083654
220   [대구위니스]2018년 1월 후원금 내역  benest2018.02.071958
219   [B.M센터] 2018년 1월 후원내역   베네스트마..2018.02.073076
218   [수성베네스트] 2018년 1월 후원내역입니다.  수성베네스..2018.02.052956
217   [비콘] 12월 후원내역  benest2018.01.114160
216   [수성베네스트]12월 후원내역  수성베네스..2018.01.082222
215   [B.M센터] 2017년 12월 후원내역  베네스트마..2018.01.083586
214   [대구위니스]2017년 12월 후원내역  benest2018.01.032431
213   [수성베네스트]11월 후원내역  수성베네스..2017.12.162467
212   [대구위니스]2017년11월 후원내역  대구위니스2017.12.053336
211   [비콘] 11월 후원내역  benest2017.12.044784
210   [B.M센터] 2017년 11월 후원내역  베네스트마..2017.12.013804
209   [수성베네스트]10월 후원 내역입니다.  수성베네스..2017.11.132589
208   [비콘] 10월 후원내역  benest2017.11.094888
RELOAD WRITE
1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]


 
오늘 36
어제 136
전체 342556